Tel : 038-808-333 | Fax : 038-614-368
Category

Blog TH

ศาลเจ้าแม่ทับทิมจังหวัดระยอง

เจ้าแม่ทับทิม เป็นชื่อที่คนไทยเชื้อสายจีนเรียก เทพธิดาแห่งมหาสมุทร ซึ่งเทพองค์นี้ก็คือ หลินโม่เหนียง ที่ได้ช่วยเหลือชาวทะเลภายหลังจากที่นางได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้ว

กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จังหวัด ระยอง

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และธนาคารปูม้า ภายในศูนย์จะมีวิถีชีวิตของกลุ่มประมง วิธีอนุบาลแม่ปูม้ารวมถึงการทำซั้งเชือก ซั้งกอ